Arkiv

Posts Tagged ‘elektronisk krigføring’

NATO: – Sivile hackere er legitime mål

Nato utvider stadig sine begreper om hva som er «legitime mål». I den nye Nato-håndboka National Cyber Security Framework Manual for kyberkrigføring slås det fast at såkalte «hacktivister» kan være legitime mål å drepe – selv om de er sivile.

Les mer på digi.no og i The Guardian