Arkiv

Forfatter arkiv

Appell for Stavanger Stopp NATO 1. mai 2017

Kammerater! Gratulerer med dagen! Gratuelerer med 100-årsjubileet for oktoberrevolusjonen. 

Rekordstort oppmøte i Stavanger 1. mai 2017

Arbeiderklassen og bøndene kastet av seg åket fra Tsarens brutale diktatur i 1917. Vet dere hva hovedparolen var?

– (fra publikum) Brød og Fred!

Ja, fred var et sentralt krav. 1. verdenskrig tok liver av mange både som direkte følge av krigshandlingene og gjennom sult og sykdom som fulgte med. Bolsjevikene skapte fred. Kravet om fred bredte seg. Nå ville ikke lenger arbeidere sloss mot andre lands arbeidere; de ville kjempe for fred og sosialilsme. Dette skremte borgerskapet og da arbeiderne organiserte seg internasjonalt kom de med mottiltak. Nasjonalismen splittet arbeiderklassen i mellomkrigsårene. Men langt fra alle lot seg forblinde. Husker dere sangen Fram kammerater, fram mot krigerånden? Der heter det blant annet: Tro ikke dem som tenner hatets flamme, brødre og bak grensen bor.

Etter at Sovjetunionen hadde slått tilbake angrepet fra Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig var frykten hysterisk i blant annet USA. Ikke slik å forstå at det var fare for at USA skulle bli angrepet. De var verdens sterkeste militærmakt da som nå. Mens Europa og Russland var utbombet og herjet gjennom krigsårene hadde USA unngått skade og hatt et kraftig økonomisk oppsving. USA hadde også atombomben, det verste masseødeleggelsesvåpen menneskeheten har sett, og de hadde demonstrert at de var villige til å bruke den over Hiroshima og Nagasaki. Likevel kalte de NATO for en forsvarsallianse mot Sovjetunionen. USA ventet ikke lenge; ved hjelp av blant annet kjemiske våpen drepte de hver femte Nord-Koreaner, de fortsatte med napalm i Vietnam. Vi skal ikke gå gjennom alle krigene nå, men vi kan konstatere at etter Sovjetunionens fall har USA vært helt uten hemninger og NATO har vært aktivt brukt blant annet i Afghanistan. Typisk for disse krigene er bruken av lokale støttespillerne i land som aldri har utgjort en trussel mot USA. Det gjelder også Syria.

Uheldigvis har den norske regjeringen kastet seg ivrig med i korstoget i Syria. De ypper til og med til krig mot Russland! Børge Brende bjeffer som en chihuahua mot den russiske bjørnen. Har de tenkt over konsekvensen av en krig mot Russland? Jeg tror Norge, uansett hvem som måte starte en slik krig, vil bli et katastrofeområde verre enn Syria.

NATO vil aldri skape fred. Fred får vi om arbeidsfolk i USA kaster sin Trump og hele makteliten. Da kan de alliere seg med arbeidsfolk i Russland slik at de kan kaste sin Putin. Det vi må gjøre er å redde Norge ut av NATO! De som vil bli med på det kan bli medlem i Stopp NATO, demonstrere mot NATO-toppmøtet i Brussel 24-25 mai og la politikerne vite at NATO må stoppes.

Norske soldater skal ikke på vikingtokt til Syria. De skal forsvare Norge og ikke angripe andre nasjoner.

Hent soldatene hjem!

Stopp krigen mot Syria!

Stopp aggresjonen mot Russland!

Stopp NATO!

 

Takk til partiet Rødt som arrangerte møtet.

Appellen ble holdt av Dagbjørn Skipnes

Kategorier:Aksjoner, Atomvåpen, NATO

Bli medlem!

Lørdag 8. oktober ble det delt ut løpesedler og vervet medlemmer til Stopp NATO i Oslo, Stavanger og Bergen. NATO er et tema som engasjerer mange til diskusjon. Det viser seg å være flere NATO-motstandere enn vi hadde trodd og ikke minst er det veldig mange som støtter kravet om at norske soldater må trekkes ut av Syria. Vi måtte faktisk flere ganger framføre bevis for at det er sant at Stortinget har godkjent sendingen av soldater til Syria og flere blir sinte for at dette ikke har vært opplyst om og debattert.
Vi forstår det er krevende å følge med på hva som skjer og holder Facebook-sidene oppdatert . Alle som vil følge med på hva NATO foretar seg og helst gjøre noe med det har nå muligheten til å bli medlem i Stopp NATO . Innmeldingsskjema finnes på Facebook. Fyll ut og send inn!

Løpeseddelutdeling i Stavanger 8. oktober 2016.

Løpeseddelutdeling i Stavanger 8. oktober 2016.

Løpeseddelutdeling i Oslo 9. oktober 2016.

Løpeseddelutdeling i Oslo 9. oktober 2016.

Løpeseddelutdeling i Bergen 9.10.2016.

Løpeseddelutdeling i Bergen 8.oktober 2016.

En måned til Stopp NATO blir medlemsorganisasjon

Om en måned holdes det stiftelsesmøte for Stopp NATO som medlemsorganisasjon. Det skjer 9. April kl. 11 på Litteraturhuset i Bergen. Oppdateringene legges på Facebook-eventen «Stopp NATO stiftes».

I anledning stiftelsen kan det være nyttig å repetere utgangspunktet for at dette arbeidet ble startet. Her er det første innlegget om Stopp NATO sakset inn.

Stopp NATO

Vi lever i en tid hvor krig, okkupasjon, terror og lovløs borgerkrig preger hverdagen til hundretalls millioner av mennesker over hele kloden. Typisk for de fleste konfliktene som herjer verden er at NATO og alliansens medlemsland aktivt bidrar til den stadige opptrappinga av konfliktnivået. Deltakelsen skjer direkte eller gjennom stedfortredere, som oftest dekket bak slagord om «human intervensjon».

De aggressive framstøta til NATO-landa går stadig oftere imot interessene til stormaktene Kina og Russland. Handelskrig, krigsretorikk og det åpne maktspillet vekker igjen til live marerittet om en ny verdenskrig. Framferden til militæralliansen NATO kan gjøre marerittet til virkelighet.

Disse konfliktene utgjør også en stor trussel mot oss i Norge. At landet vårt ligger strategisk til rette ut mot Nord-Atlanteren, har mye olje og energi, grenser mot Russland og er medlem av NATO gjør Norge til et viktig mål for Russland og også til et land Russland kan angripes fra i en eventuell væpna konflikt. NATO-medlemskapet med sine unntakslover og Stay Behind-grupper er en permanent trussel mot norsk selvstendighet og det norske folk.

Jens Stoltenberg er utnevnt til ny generalsekretær for NATO. Det er en belønning for blant annet at Norge var ivrigst i klassen da NATO terrorbomba Libya i 2011. Det offisielle Norge jubler, men for det norske folket innebærer utnevnelsen at Norge vil stille seg i første rekke når NATO går til nye angrepskriger. Militariseringa vil skyte enda mer fart. Norge vil i økende grad bli et område for militær oppbygging og øvelse. Økt overvåking og innskrenking av demokratiet går hånd i hånd med militariseringa, slik PST viser med sin iver etter å registrere alt vi gjør og foretar oss.

Krigens menneskeslakt påfører flere og flere av våre medmennesker verden rundt sorg og lidelser. De fleste i Norge sitter trygt i sine hjem og sier det er sørgelig, stakkars dem, men velger likevel å tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv. Demonstrasjoner mot krig og okkupasjon klarer bare å samle noen hundre mennesker. Motstanden mot krig og norsk NATO-medlemskap er på et historisk bunnivå. Det finnes ikke lenger noen opposisjon på Stortinget mot den politikken som gjennom medlemskapet i NATO gjør Norge til en krigerstat.

Heller ikke i media finnes det noen tydelig stemme som taler for krigsmotstand og mot norsk NATO-medlemskap. Norsk presse er gjennomgående NATO-servil. Rævsleikinga kom til fullt uttrykk da Obama ble tildelt Nobels fredspris og i sin takketale hevdet at NATOs militære overherredømme er garantien for fred i vår tid! Det er en påstand som er skremmende lik et slagord i boka 1984: Krig er fred! Ingen kritiske røster blei hevet mot denne voldens logikk. Norsk offentlig debatt fungerte da som nå som et ekkokammer for interessene til Pentagon og NATO.

Krigsherrenes uimotsagte politiske innflytelse har vokst fram fra finanskapitalens og storbankenes søken etter å eie alt og alle. For å erobre nye ressurser, nye markeder og markedsandeler må konkurrenter og rivaler ryddes av veien. Norske storselskaper som Statoil eller Telenor er ikke bedre enn andre. De krever at Norge forsvarer deres erobringer og interesser overalt på kloden, om nødvendig militært. Det er denne profittlogikken som har trengt inn i det politiske systemet og som truer med å styrte menneskeheten ut i nye blodbad.

Samtidig nærer krigsretorikken hatet mot de som er annerledes. Ut av voldens logikk vokser det en forståelse av dem og oss. I Europa, Australia, Amerika og Russland kommer dette til uttrykk gjennom økt oppslutning om rasistisk høyrepopulisme og voldelige fascisme. I Afrika og Asia vokser en stadig mer brutal og reaksjonær islamisme fram av krigens barbari.

Det er på tide at noen tar til motmæle og at den historisk tradisjonelle norske motstanden mot militarisme gjenreises. Det må i norsk offentlighet og det norske politiske liv gjenskapes et rom for motstand mot krig og norsk NATO-medlemskap. Noen må bryte den øredøvende tausheten når NATO og Norge ruster seg til krig. Sakens dødelige alvor er grunnen til at vi sier STOPP NATO.

Kategorier:Arrangementer, NATO Stikkord:

Forby Atomvåpen!

Det er i dag 70 år siden USA bombet Hiroshima. Atomtrusselen er ikke vesentlig mindre i dag enn under den kalde krigen, nå som vi står igjen med én supermakt. Kanskje er den større.

NATO baserer seg på førstebruk av atomvåpen i sin avskrekkingsdoktrine. Derfor nekter lydige Norge å støtte internasjonale krav, framsatt av blant andre Østerrike, om totalforbud mot kjernefysiske våpen. Seinest i mars i år ga USA klar beskjed til Norge om at en norsk støtte til kampanjen for å forby atomvåpen, er i strid med Norges NATO-medlemskap.

Stortingsflertallet er for et forbud, men følger USAs og NATOs taktstokk!

Selv om massemedier og politikere i samband med 70-årsminnet for Hiroshima og Nagasaki blir nødt til å erklære at atomvåpen aldri mer må bli brukt, så har de i lang tid dreid den offentlige oppmerksomheten vekk fra atomtrusselen.

Det er på høy tid å løfte kampen for et forbud mot atomvåpen – en kamp som nødvendigvis også må rette seg mot NATOs militærmaskin og krigsscenarier.

Kategorier:Nord-Korea

– Ufred i vår tid

Knut Nærum har skrevet en helgekommentar i Dagbladet under tittelen «Ufred i vår tid». Når Frigjøringsdagen 8. mai kan gjøres om til  Firgjørings- og Veterandag, hvorfor kan ikke 17. mai bli til Grunnlovs- og Tjæresandprosjektdagen? Slik kunne Statoils tjøresandprosjekt i Canada få mer positiv omtale, harselerer Nærum. Et av de morsomste forslagene er Kristihimmelfart- og kommunesammenslåingsdagen! Les hele kommentaren på: Dagbladet

 

Hvorfor så tyst om NATO?

StoppNATO arrangerer debattmøte på Litteraturhuset Søndag 12.04 kl 12. Det er på tide å bryte tausheten. 

Etter at Jens Stoltenberg ble utpekt til ny generalsekretær for NATO, har den kalde krigen igjen senket seg over Europa. I Ukraina har den allerede blitt varm, ikke minst takket være vestlig innblanding og støtte til fascistiske stormtropper.

Russland er langt ifra noen fredsengel, men russerfrykten som spres av norske politikere i alle medier virker hinsides all rasjonalitet. Da er uttalelsene fra norske offiserer langt mer jordnære. Krigstrusselen har minst to sider.

Sett fra Russland er det opplagt at NATOs framferd og politiske signaler virker truende. Den norske forsvarsministeren utelukker et normalt naboforhold til Russland i all overskuelig framtid, mens statsminister Solberg nekter å delta på frigjøringsjubileet i Moskva til ære for Sovjetunionens og de alliertes seier over Hitler-fascismen. Hvis man på alvor ønsker et fredelig Europa, er dette merkelige signaler å sende.

NATO krever at alle medlemsstater skal ruste opp enda mer. Norge er blant de lydigste i klassen fra før, men det vil kreve minst 14 ekstra milliarder på statsbudsjettet for å oppfylle kravet fra Stoltenberg. Dette kommer på toppen av minst 60 milliarder til nye offensive kampfly.

Hvem skal betale? Hvor mye velferd vil det koste nordmenn flest?

Ingen politikere, ingen partier, siller spørsmål ved NATOs krav om økt norsk opprustning. Ingen spør hvorfor norske styrker paraderer i baltiske byer. Er det virkelig ingen som tør? Er det sånn at det egentlig er NATO og USA som styrer Norge, som da den amerikanske ambassaden nylig ga klar beskjed om at norsk støtte til kampanjen for å forby atomvåpen, er i strid med Norges NATO-medlemskap?

Homs etter å ha blitt "reddet" av NATO

Homs etter å ha blitt «reddet» av NATO

Kategorier:NATO, Ukategorisert

Stopp NATO arrangere debattmøte

Stoppnato arrangerer debattmøtet i Oslo hvor kampen mot NATO på ny blir satt på dagsorden.

Litteraturhuset, Oslo

Søndag 12. april 12:00 til 15:00

Krigsmaskinen NATO herjer fritt. Etter at Jens Stoltenberg overtok som NATO-sjef har krigsretorikken blitt enda hardere og ekspansjonsiveren sterkere.

Vi nekter å sitte stille, vi nekter å tie, vi akter å handle!


Presentasjon av aksjonen Stopp NATO

Er NATO blitt snillere under Jens Stoltenbergs ledelse?

NATOs krigshistorie og utvikling siste 30 år

Mediene og NATO

Diskusjon

Appell: Stopp NATO

http://litteraturhuset.no/program/2015/04/nato.html


Stopp NATO sine plyndringstokter, stopp NATO sine kriger, stoppNATO.no!

Kategorier:Aksjoner, Antikrig, NATO, Om oss

Stans NATOs utvidelse østover

Nato har vedtatt å opprette kommandosentre i Polen, Litauen, Latvia, Estland, Romania og Bulgaria. Dette er nok et skritt i retning av å presse Russland opp i et hjørne, men er også viktig for å sikre seg bedre kontroll i disse landene. Ved å ha innsatsstyrker som kan utgjøre en «spydspiss» får NATO kortet ned responstiden betraktelig. Nok en krigersk handling, nok et skritt i retning verdensherredømme.

Stoltenberg brukte Libyere som levende blink

15. oktober 2014 1 kommentar

NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg innrømmet overfor svenske partikolleger at han syntes bombingen av Libya var utmerket trening for det norske luftvåpenet, i følge Klassekampen

http://www.klassekampen.no/article/20141015/ARTICLE/141019974

Det er overraskende at Stoltenberg er såpass åpen om hvorfor han ivret for å bombe Libya i stedet for bare å terpe på de gamle unnskyldningene om å «beskytte sivilbefolkningen». Det er på høy tid at Stoltenberg blir stilt til ansvar for hver eneste av de 567 bombene som ble sluppet fra norske fly.

 

Kategorier:NATO

Aksjon Stopp NATO 1. okt. 2014

13. oktober 2014 1 kommentar

Aksjonen Stopp NATO startet samtidig som Jens Stoltenberg ble innsatt som Generalsekretær i Nato. Den spede starten ble plakater og bannere i de største byene i landet.

Kategorier:Aksjoner