Arkiv

Archive for the ‘Palestina’ Category

Hvordan boikotte Israel?

Vi gjengir her en tekst av Tom Dahle som legger opp til debatt om hvordan en kan protestere mot Israels grusomheter mot det palestinske folk gjennom lang tid og den siste tids blodsytelser spesielt. Originalutgaven finnes på http://brodernuff.wordpress.com/2014/07/20/hvordan-boikotte-israel-en-kritikk-og-en-begrunnelse/

La oss ta en diskusjon om boikott av Israel. Jeg ønsker ikke å starte denne debatten for å ta diskusjonen OM vi bør boikotte Israel, men om hvordan og hvorfor. Men først litt om meg. Jeg er aktivist i Palestinakomiteen, og har holdt på med boikottaksjoner i flere år, også mellom Israels større bombetokt mot Gaza. Jeg var en av de to initiativtagerne til den første demoen mot Israel i Trondheim i år, og har vært med på organiseringen av alle palestinademoer i Trondheim de siste årene.
Først, hva er formålet med en boikott? For meg er formålet med en boikott:
-Å sende et tydelig signal til Israel om at deres oppførsel ikke er akseptabel. Du kan kalle det en form for dialog, der personen du prøver å ha en dialog med, har putta på seg tungt hørselvern og nekter å høre på det du har å si, og at du derfor må rope for å bli hørt. Israel nekter å høre på det internasjonale samfunnet og på internasjonale spilleregler.
-Å mobilisere vanlige nordmenn og å gi de noe de kan gjøre i en situasjon der vi ofte føler oss maktesløse når vi ser hvordan den israelske militærmakten overkjører palestinerne.
-Å bevisstgjøre nordmenn på hvor alvorlig situasjonen er, at det ikke bare er disse invasjonene og bombene mot Gaza, men at hele situasjonen er alvorlig, og at Israel begår overgrep både på vestbredden og på Gaza hver dag, gjennom okkupasjon, blokade, beleiring, utbygging av kolonier, riving av palestinske hus, osv.
-Å samle flest mulig nordmenn og verdens befolkning i et enormt press mot Israel, for å få Israel til å endre sin oppførsel ovenfor palestinerne.
-Å skape sympati og assosiasjon for palestinernes sak, gjøre palestinere til medmennesker som nordmenn kjenner seg igjen i.

Apelsiner

For at denne boikotten skal ha effekt må den være synlig. Vi har blant annet kjørt målrettede boikotter av G4S, som nå selger seg ut av Norge etter å ha mistet en rekke store kontrakter, blant annet med Høyskolen i Bergen. Vi kjører for tiden en kampanje mot sodastream, disse brusmaskinene blir produsert av et selskap med tilholdssted på okkuperte områder. Vi har også lykkes i å omtrent utrydde jaffa-appelsiner fra det norske markedet. Dette er boikotter som fungerer, som får stor oppslutning, og som gjør Israel LIVREDD! Men også akademiske boikotter får mye oppmerksomhet i Israel. Altså målrettede kampanjer på synlige produkter som gjør at vi kan få mange personer til å være bevisst på disse varene. DETTE SYNES!

Busskur

Måten vi gjør det på er fredelige, og oppfattes som sympatiske. Vi klistrer opp boikott-klistremerker på varer, men fordi det er varene vi ønsker til livs, klistrer vi på varene, men lar feks hyller være i fred. Det er ikke de som jobber i butikken vi vil plage, vi vil gjøre folk bevisste på at varene er fra Israel uten å selv fremstå som usympatiske.
Vi skriver brev i aviser om enkeltprodukter, plakater om enkeltprodukter, og skaper en bevissthet. Samtidig er det enkelt å påpeke feks at Jaffa-appelsiner er produsert enten i Israel eller på okkuperte områder, G4S leverer “sikkerhetstjenester” til bosetninger, og sodastream blir produsert av et firma på okkupert område. Det er produkter som har mange enkle alternativer, og derfor er lett å få folk til å boikotte. Det er lurt å starte her!

REklame

Men, så er det enkelte ting jeg reagerer på i den nye boikottkampanjen som har starta opp i det siste. La meg si det med en gang, å boikotte jøder er antisemittisme, rasisme, og du bidrar kun til å støtte Israel sin propaganda der de påstår at alle som kritiserer Israel er antisemitter. Det er noen veldig få som kjører denne, men de veldig få kan ødelegge utrolig mye for palestinerne, langt mer enn organisasjoner som MIFF.
Det andre er lange lange lister, der alt som kan assosieres med Israel skal boikottes. Det er umulig å gjennomføre en slik boikott før vi har fått den norske regjeringen med oss, slik at de kan kreve at varer levert til Norge er uten deler fra Israel. De fleste av dere har produkter produsert av blant annet intel (apple-pcer blant annet, og de fleste andre pcer i Norge), og andre varer som er eid av et eid av et firma som er eid av et selskap som produserer varer i Israel. Fokuserer på produkter som er produsert og blir eksportert fra Israel til Norge, i første omgang. Når vi har en suksessfull aksjon mot disse, kan vi gå videre.
For det tredje, så har jeg sett folk som skryter av at de har gått inn i butikker, fyllt opp handlekurven med varer de tror er israelske (men som stort sett ikke er det), og gjennomført forskjellige aksjoner som å sprute ketchup over de, eller rope til betjeningen at dette er okkupasjonsvarer. Om dere ønsker å fremstå som skremmende for vanlige folk, så er dette en god ide. Om dere ønsker å bygge støtte for palestinerne og boikotten, er dette noe av det dummeste dere kan gjøre. Ikke skrem bort de dere ønsker å nå!

Så håper jeg vi kan få en saklig, god og konstruktiv diskusjon om hvordan man på en god måte kan få til en så bred og solid boikott av Israel som mulig.

Oversikt over israelske varer:

http://palestinakomiteen.no/boikott-israel/

Boikottplakat

Kategorier:Israel, Palestina Stikkord: ,

H, Frp og KrF ønsker å innføre EUs terrorliste

15. mai 2013 7 kommentarer

Vi har fått inn et innlegg fra Johanne Bergsdal om Høyre, Frp og KrF sine planer om å innføre EUs terrorliste i Norge.

 

NTB melder i dag at de borgerlige partiene FRP, Høyre og KrF ønsker å gå over fra å følge FNs terrorliste til å følge EUs. Høyrepolitiker Werp sier til Klassekampen at «- På stående fot kan jeg ikke se noen grunner til at vi ikke skal operere med den samme terrorlista som EU gjør».
Denne overgangen vil føre til en kriminalisering av de politiske standpunktene til mange norske borgere.
EUs terrorliste inneholder 47 organisasjoner og 45 enkeltpersoner. Blant disse er den kurdiske organisasjonen PKK og de palestinske organisasjonene HAMAS og PFLP.
Norge har tidligere kunnet delta i fredsmeklinger med flere av organisasjonene på EUs terrorliste. Dette arbeidet vil utvilsomt vanskeliggjøres hvis vi går over til å bruke EUs definisjon på hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som skal betraktes som terrorister.
Det kan også få konsekvenser for norske borgere. I Danmark ble Anton Nielsen i den danske krigsveteranforeningen Horserød-Stutthof Foreningen dømt til fengsel for å ha samlet inn penger til den palestinske organisasjonen Det palestinske folkets frigjøringsfront (PFLP) i 2011. Anton Nielsen sa dette i sin forsvarstale: «Om terrorlisterne på det nuværende tidspunkt er der kun at sige, at de er lister- ikke nødvendigvis over terrorister- men først og fremest over politiske modstandere, som på denne måde brændemærkes og sættes uden for «loven».»
Undertegnede er enig med Nielsen på dette området. PKK er en frigjøringsorganisasjon for mange kurdere, PFLP er en frigjøringsorganisasjon for mange palestinere. Å sette disse og flere organisasjoner på Norges terrorliste er en politisk beslutning for å legitimere makthavernes syn og støtte opp under regjeringer og stater de støtter. Dette vil fungere som støtte til okkupasjonen av nasjoner som Palestina og Kurdistan og det vil kriminalisere standpunktene til mange norske kvinner og menn samt hindre den norske regjeringen i å ha kontakt med en rekke viktige internasjonale aktører.

Overgangen til å bruke EUs liste over terrororganisasjoner vil gjøre Norge til et mer ufritt samfunn.

 

Johanne Bergsdal

Med død på drakten

I 2010 inngikk Norges Skiforbund en sponsorkontrakt med våpenprodusenten Nammo. Norske skiløpere har siden da gått med Nammo-logo på draktene sine. Slik kjøper våpenindustrien seg innpass i idrettsarrangementer som store deler av Norges befolkning følger med på enten fra sidelinjen eller fra TV-stolen. Nammos datterselskap, Nammo Talley i USA, har produsert antitankvåpen for Israel, som terrorstaten igjen har brukt mot palestinske sivile i Gaza, blant annet i terrorbombingen av Gaza vinteren 2008-2009.

Med andre ord: Norske idrettsutøvere har gode forbilder på draktene sine…

Vestlig splittelseskampanje

18. februar 2013 Legg igjen en kommentar

Bergens Tidende kunne i februar fortelle om frykten som rår i Bagdad på grunn av sekterisk vold. Denne artikkelen av Mahdi Darius Nazemroaya gir et interessant perspektiv på sekterisk vold mellom sunni- og shia-muslimer. Nazemroaya skriver at USA og Israel bevisst driver en splittelseskampanje i Midtøsten.

http://www.globalresearch.ca/the-geopolitical-chess-game-behind-the-israeli-attack-on-gaza/5313649

Norske våpen til Israel er «uproblematisk»

– Ikke prolematisk med norske våpen til Israel (nrk.no)

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, mener Norge har en god eksportkontroll med forsvarsmateriell. Foto: Sjøwall

Kategorier:Palestina, Våpenindustri Stikkord: , ,

Sprettert mot jagerfly

Sprettert mot jagerfly

Sprettert mot jagerfly

Kategorier:Palestina