Archive

Archive for the ‘Våpenindustri’ Category

Krigarstaten Norge

25. oktober 2016 Legg igjen en kommentar

Av Steinar Eraker, landsstyremedlem og aktivist i Stopp NATO

Det fredsæle Norge er historie. Når det offisielle Norge framstiller oss som fredsnasjon i festtaler på nasjonaldagen eller i møte med delegasjonar frå utlandet, veit vi at det ikkje stemmer med den verkelege verda.
Men det er lenge sidan Norge var leiande i fredsarbeid og endå lenger sidan Trygve Lie var generalsekretær i FN. Den jobben fekk han fordi Norge var ein aktiv fredsnasjon og vi blei respektert for det. Den merkelappen bar vi til langt ut på 1990-talet, då vi jobba aktivt for ein fredsavtale mellom Israel og palestinarane.
I dag er Jens Stoltenberg generalsekretær i verdas mest aggressive militærallianse, NATO. Les mer…

Ny kald krig kan gi løft for norske våpen

Fotomontasje fra aftenposten.no

Den norske våpenindustrien ser optimistisk på framtida med økt spenning og aggresjon.

Ny kald krig kan gi løft for norske våpen – Aftenposten.

Amnesty International Norge beskylder Norge for å ha brutt folkeretten

I en artikkel på NRKs ytring tar organisasjonens generalsekretær John Peder Egenæs til orde for at norske myndigheter må våkne opp og innse at Norge har deltatt i krigshandlinger hvor sivile i strid med folkeretten har blitt lemlestet og drept.

Amnesty International Norge tar kraftig i og tegner et stygt bilde av norsk krigføring de siste femten åra. På vegne av organisasjonen skriver Egenæs:

«Norske styrker har de siste femten årene vært involvert i en rekke militære operasjoner i utlandet. Operasjonene har enten vært i NATO-regi eller i allianser med både NATO-land og andre. Felles for operasjonene er at de enten helt eller delvis har hatt beskyttelse av sivile som mål.

Det uttalte målet står i sterk kontrast til det Amnestys etterforskning har konkludert med gjentatte ganger disse årene: At allierte styrker etter all sannsynlighet står bak krigsforbrytelser, det vil si ulovlige drap på sivile i henhold til internasjonal humanitær rett. Og at de gjør lite eller ingenting for å ta ansvar i etterkant.»

 

http://www.nrk.no/ytring/natos-fatale-feil-1.11983457

Krigspropaganda fører til psykososiale lidelser

Statsstøttet terrorisme og krigspropaganda utgjør en betydelig utfordring for det psykiske velvære til oss mennesker. Selv om dette kommer tydelig til syne i mange forskjellige typer politiske miljøer og kulturer, er tilstanden som følger av slike statlige overgrep spesielt utbredt i Vesten. Lidelsen kan sammenlignes med den psykiske påkjenningen som manipulasjon og psykiske overgrep i nære relasjoner kan føre til. Faktisk så har den nå 13 år lange krigen mot terror bidratt til å skape en alvorlig psykososial lidelse i samfunnet som kan klassifiseres som Nedbrutt medborger syndrom.

 

 

Professor James Tracy beskriver i en artikkel på Global Research lidelsen Nedbrutt medborger syndrom og andre negative psykologiske virkninger som følge av krigspropaganda.

 

http://www.globalresearch.ca/human-consciousness-and-the-battered-citizen-syndrome-the-psychological-impacts-of-war-propaganda-and-state-sponsored-terrorism/5407954

Protestaksjon mot Nammo på Raufoss

Bilde fra aksjonen på Raufoss. Foto NRK/Geir røed.

Kjempeflott markering på Raufoss mot norsk våpeneksport til Israel. Les om aksjonen på nrk.no

http://www.nrk.no/ho/protestaksjon-mot-nammo-pa-raufoss-1.11875054

NRK TV – Den hemmelige dronekrigen

Denne dokumentaren er tilgjengelig på NRK fram til 1. mars. Må sees!

NRK TV – Den hemmelige dronekrigen.

Kraftig økning i norsk våpeneksport

Kongsberg Gruppen er landets største eksportør av våpen og våpensystemer. En av bestselgerne er styringssystemet  Crows. Foto: KONGSBERG GRUPPEN

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte i fjor med 18 prosent sammenlignet med året før. Totalt nådde eksporten i fjor 4,6 milliarder kroner. Les mer på E24

via Kraftig økning i norsk våpeneksport – Næringsliv – E24.