Arkiv

Posts Tagged ‘afghanistan’

Gravlegg NATO!

En 1. mai-appell av Henrik Hjelle, Stopp NATO

For en måneds tid siden fylte NATO 70 år og feiret seg selv. Generalsekretær Stoltenberg ble gjort stas på, og han fikk tale i den amerikanske kongressen. Det er tydelig at USAs styresmakter er fornøyd med sin skjødehund. Les mer…

Norge i Afghanistan – 16 år med krig

24. november 2017 Legg igjen en kommentar

Snart kan vi markere nok en milepæl her i landet. Om noen uker har Norge vært med i NATOs krig i Afghanistan i 16 år.

Det var i desember 2001 at norske spesialsoldater gikk inn i landet sammen med USA og flere andre vestlige land. Bakgrunnen var angrepene på World Trade Center i New York i september samme år. Målet for operasjonen var å fjerne Taliban fra makta og å innføre et styresett etter vestlig mønster. Nå skulle det bli demokrati og ikke minst kvinnefrigjøring, skulle vi tro våre politikere. Og denne krigen skulle være «David mot Goliat», skulle en tro. Les mer…

Norge i krig mot Afghanistan og Syria «for å bevare NATOs relevans»

Rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av tidligere forsvars- og utenriksminister Bjørn-Tore Godal slår fast at 14 år med norsk krigføring i Afghanistan har vært en fiasko. Situasjonen i landet har vært en sammenhengende katastrofe for befolkningen, i den grad at den ser på Taliban som et mer sivilisert alternativ enn NATO/ISAF og USA.  Det eneste målet som er nådd er at Norge har vist seg fram som «en god alliert for USA og NATO i kampen mot internasjonal terror».

«Norske militære bidrag påvirket ikke hovedbildet i Afghanistan. Det viktigste for Norge var imidlertid å sikre et godt forhold til USA og bevare NATOs relevans», slår rapporten fast.

De menneskelige kostnadene ved å tekkes USA og NATO har vært ti drepte norske soldater og det mangedobbelte antall afghanske liv. De økonomiske kostnadene for norske skattebetalere har vært på 20 milliarder kroner.

Les mer…

Vår verste ekstremist

30. oktober 2015 Legg igjen en kommentar

Dette innlegget er skrevet av Bjørn Venstad, medlem av Rødt Hedmark. Innlegget sto på trykk i Klassekampen 26. oktober 2015.

Når en spør hvem som er Norges farligste ekstremist, vil de fleste tenke på folk som Breivik eller Krekar. Likevel er ingen på høyde med mannen som lovte «mer demokrati og mer åpenhet» 22. juli 2011. et løfte som har blitt brutt fra dag en.
Som statsminister ledet Jens Stoltenberg Norges deltakelse i krigene i Afghanistan og Libya. I Libya fikk de norske jagerpilotene beskjed om å plukke ut bombemålene sjøl, og Nato allierte seg med jihadistiske morderbander på bakken. Som takk for innsatsen ble Stoltenberg belønnet med sjølveste kremjobben i Nato. Her styrer han en aggressiv militærallianse som allerede har utrettet enorm skade, og det videre potensialet går utenpå sjøl den sjukeste fantasi. Nato har alliert seg med fascister og nazister i Ukraina. Og Nato-landet Tyrkia loves full støtte i sin terrorkrig mot Kurdistan, samtidig som det er dokumentert at tyrkerne aktivt støtter IS.
I dette selskapet blir både Breivik og Krekar amatører. Jens Stoltenberg er den farligste ekstremisten Norge har fostret i nyere tid.

NATO biter seg fast i Afghanistan

8. desember 2014 Legg igjen en kommentar

Som vi leser av denne artikkelen fra NATOs egen nettside har krigsalliansen ingen planer om å gi slipp på Afghanistan i overskuelig fremtid:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_115564.htm

Meire norsk krigføring

30. oktober 2014 Legg igjen en kommentar
Vi har fått inn et innlegg av Kris Trondsen som vi her legger ut:


Regjeringa går att ein gong inn for å senda soldatar på utanlandsoppdrag. No faktisk 
til to krigar på ein gong. Først er det tale om inntil 110 norske soldatar til den
NATO-leia militære intervensjonen iIrak og Syria,med offisielt påskot å føra krig
mot "Den islamske staten."(IS) NATO planlegg å ha 12000 soldatar i Irak
som "rådgjevarar" og "spesialistar" i den militære kampen mot IS. Og dinest inntil
75 norske soldatar til ein NY NATO-leia militæroperasjon i Afghanistan frå og med
årsskiftet. På dette tidspunktet skulle alle norske styrkar ha vorte trekte ut or
Afghanistan, men så var det ein ny runde med krig. I båe krigane er det vel
Forsvarets Spesialkommando (FSK) og Marinejegarkommandoen (MJK) som skal ut på nye 
"eventyr".
All erfaring tilseier at utanlandske troppar i Irak og Afghanistan gjer ein allereie
vond situasjon mykje verre, og vil føra til auka oppslutning for IS og desslike.
Norske kular vil ta livet av fleire afghanarar og irakarar, og fleire norske
soldatar vil koma att i likposer.

Vensam helsing, Kris Trondsen.

Straffeansvar – for noen…

19. november 2013 Legg igjen en kommentar

Det meldes at KRIPOS jobber med å spore opp utenlandske krigsforbrytere i Norge. De som skal ha begått overgrep mot sivilbefolkningen i et konfliktområde skal ikke føle seg trygge i Norge, sies det. Men dette gjelder nok kun folk fra regimer og organisasjoner NATO og Norge ikke er alliert med, for eksempel det syriske regimet. Afghanere som har hjulpet NATO og Karzai mot sitt eget hjemland får som kjent asyl (og straffefrihet) i Norge.

Dessuten har våre egne soldater som har begått mord i Libya og Afghanistan, for ikke å snakke om krigsministre som Grete Faremo og Anne-Grete Strøm-Erichsen, ikke fått noen juridisk oppmerksomhet rettet mot seg så langt…

Norge, NATO og Afghanistan

Etter 12 års okkupasjon og krig er det klart at NATOs krigstokt i Afghanistan har slått fullstendig feil. Nå har det kommet ut at Norge har vært vertsland for «fredssamtaler» mellom Hamid Karzais marionetteregime og Taliban.

 

Les mer om dette i denne artikkelen fra KPml:

http://kpml.no/kpml/meininger/106-imperialisme-og-krig/487-taliban-og-norsk-hykleri

 

Føretaksstraff for Forsvarsdepartementet

5. februar 2013 1 kommentar

Følgende tekst er tilsendt oss med ønske om å få den lagt ut i bloggen:

Forsvarsdepartementet ( FD ) har fått eit forelegg på 10 mill kr frå Statsadvokaten i Nordland i sokalla føretaksstraff for eit aktlaust drap som skjedde i Afghanistan i 2011. Etter at forelegget er forkynt har FD ein månad på seg til å vurdera om departementet vil godta forelegget eller om saka skal gå til domstolane.

Det var i mai 2011 at ein norsk soldat tok ladegrep på ein granatkastar montert på eit pansra personellkjørety inne på eit militært norsk leirområde i Afghanistan, med det resultat at ein granat gjekk av inne i leiren.Splintar frå granaten drap ein sivilt tilsett afghansk røyrleggar og såra ein annan som var på arbeid inne i leiren. Statsadvokaten som saka vart overført til i Noreg kom til at soldaten som avfyra granaten inne i leirområdet ikkje var å lasta for hendinga etter norsk lov, og saka mot han vart henlagt då «intet straffbart forhold bevist», men at verksemda som hadde soldaten tilsett, Forsvarsdepartementet, var ansvarleg.

Sjølv om storleiken på forelegget i pengar er betydeleg, so vert aktlause drap korkje i Afghanistan eller Noreg til vanleg som kjent ikkje avgjort ved forelegg, men ved langt strengare straffereaksjonar.

 

Mathias Østby