Arkiv

Archive for the ‘Nord-Korea’ Category

OPPRUSTNING ER DET SISTE VI TRENGER! STOPP NATO

24 – 25 mai samles NATO til toppmøte i Brussel.

I det siste har NATOs førerland USA gjort sitt for å gjøre verden til et enda mer uttrygt sted.

Ikke bare har de bombet Syria, de har også pisket opp krigsstemningen på Korea – halvøya. I tillegg har de sluppet verdes største konsvensjonelle bombe over Afganistan, den såkalla MOAB bomben. (1)

President Donald Trump kommer for å kaste glans over toppmøtet. Han har bedt NATO – land i Europa om å ruste kraftig opp og landenes regjeringer lystrer.

Det mobiliseres nå til en stor demonstrasjon i Brussel inn mot toppmøtet, i regi av nettverket «No to war, no to NATO».

Stopp NATO stiller seg bak arrangørene av demonstrasjonen og oppfordrer de som kan slutte opp om å gjøre det.

Det er viktigere enn noen gang å ta til motmæle mot krigsalliansen NATO og dens herjinger.

Stans opprustning og krigshissing!

Norge ut av NATO!

 

(1): MOAB bomben: Moab Massive Ordnance Air Blast.

Kraftig konvensjonell bombe til bruk mot militære anlegg, bunkere og tunnelsystem.

Vekt: 10 tonn

Lengde: 9 meter

Diameter: 1 meter.

Droppes fra vanlige transportfly og styres mot målet med GPS.

 

Forby Atomvåpen!

Det er i dag 70 år siden USA bombet Hiroshima. Atomtrusselen er ikke vesentlig mindre i dag enn under den kalde krigen, nå som vi står igjen med én supermakt. Kanskje er den større.

NATO baserer seg på førstebruk av atomvåpen i sin avskrekkingsdoktrine. Derfor nekter lydige Norge å støtte internasjonale krav, framsatt av blant andre Østerrike, om totalforbud mot kjernefysiske våpen. Seinest i mars i år ga USA klar beskjed til Norge om at en norsk støtte til kampanjen for å forby atomvåpen, er i strid med Norges NATO-medlemskap.

Stortingsflertallet er for et forbud, men følger USAs og NATOs taktstokk!

Selv om massemedier og politikere i samband med 70-årsminnet for Hiroshima og Nagasaki blir nødt til å erklære at atomvåpen aldri mer må bli brukt, så har de i lang tid dreid den offentlige oppmerksomheten vekk fra atomtrusselen.

Det er på høy tid å løfte kampen for et forbud mot atomvåpen – en kamp som nødvendigvis også må rette seg mot NATOs militærmaskin og krigsscenarier.

Kategorier:Nord-Korea

Nordkorea et nytt Grenada?

Husker noen da den vesle øya Grenada ble ansett som en trussel mot USA? Under ledelse av Ronald Reagan gikk USA til angrep 25. oktober 1983. At det tok USA snaut 2 dager å ta kontroll over øya understreker det latterlige i at Grenada noensinne skulle utgjøre en trussel mot USA, selv med en eventuell støtte fra Cuba. Nå er det en annen stat som hevdes å være en alvorlig trussel mot verdensfreden, nemlig Nordkorea.   Det skjøre regimet til Kim Jong-un har truet med raketter og atomvåpen. Det siste er en famøs krigserklæring som vestlige medier hevder «topper vanviddet». Men utgjør Nordkorea noen reell trussel mot USA? Rakettene kan definitivt ikke nå det amerikanske fastlandet. Sørkorea kan nok rammes, men utfallet av en krig mot det USA-støttede Sørkorea må være åpenbart for alle, inkludert Kim Jong-un.

Akkurat som i tilfellene Granda og Irak har vi å gjøre med regimer som er truet og klemt opp i et hjørne. Siden midten av februar har store militære styrket ledet av USA’s overkommando gjennomført farlige og provoserende krigsøvelser i Sørkorea og farvannene omkring. Først den såkalte Foal Eagle Felles Krigsøvelse og nå den såkalte Key Resolve, som opprinnelig var planlagt fram til april. I tillegg til tropper fra USA og Sørkorea deltar også militære enheter fra Danmark, Storbritannia, Canada, Australia og Colombia. I øvelsen deltar bl.a. det atomvåpenvæpnede hangarskipet George Washington samt et stort antall F-22 Stealth Fighter og B-52 strategiske bombefly. Dette er en absolutt opptrapping av denne årlige øvelsen. Hvem har størst grunn til å føle seg truet av Nordkorea og USA?

Regimet i Nordkorea forsøker med trusler å unngå å bli utslettet. Ironien i det hele er at Nordkorea så langt har unngått å bli angrepet nettopp fordi det kan være en fare for at de har atomvåpen som muligens kan gjøre stor skade.

For fredsaktivister bør kravene være avspenning og nedtrapping. Amerikanske hangarskip må ut av området og de diplomatiske kanalene må gjenopprettes.

Kategorier:Nord-Korea