Arkiv

Posts Tagged ‘wikileaks’

Stopp NATO!

Stopp NATOs landsmøte 27. april 2019 vedtok følgende uttalelse.

Militær opprustning og økt spenning
Det siste året har vi sett et stadig mer aggressivt NATO både i form av flere øvelser i nordområdene og opp mot Russlands grenser og innlemmelse av stadig flere av Russlands nabostater under NATO-paraplyen. NATO har et omfattende nett av baser rundt om i verden. Norge er ikke lenger noe unntak – og den norske basepolitikken, som det har vært stor politisk enighet om i etterkrigstiden, er satt til side. Norge er mer innlemmet i NATOs militære strategi enn noensinne. Les mer…

Bradley Manning trues til «forlik» og angiveri

Den påståtte kilden til Wikileaks avsløringer av USAs groteske krigsforbrytelser i Irak blir stilt for krigsrett i USA. Etter måneder i isolat, muligens under tortur, skal han presses til å vitne mot Wikileaks og Julian Assange.

Aftenposten

Fra solidaritetssida til Bradley Manning.

Kategorier:Irak, NATO Stikkord: , , ,