Arkiv

Archive for the ‘Afghanistan’ Category

Den ekle tausheten

«Da USAs president Barack Obama holdt sin tale om dronefly og Guantánamo før helgen, ble han avbrutt av en av USAs mest kjente fredsaktivister. I Norge tør ikke engang våre politikere å kritisere USAs president på avstand.»

Dette skriver Erling Borgen i et knakende godt innlegg: Den ekle tausheten – Nye meninger.

Soldater mot krigen i Afghanistan

KPnetTV To danske Afghanistan-veteraner demonstrerer daglig på Slotspladsen i København der de argumenterer aktivt mot krigene de ble hjernevaska til å delta i. En del av det de forteller er ganske sterk kost. Intervjuet er laga av kpnet.tv, de ber om at videoen spres bredt på sosiale medier, nettsider osv. De har også synspunkter på de nye krigene som er startet.

https://www.youtube.com/watch?v=YTjFRnIZtx8&list=PL347731B5251D493C&index=1

Kategorier:Afghanistan

Føretaksstraff for Forsvarsdepartementet

5. februar 2013 1 kommentar

Følgende tekst er tilsendt oss med ønske om å få den lagt ut i bloggen:

Forsvarsdepartementet ( FD ) har fått eit forelegg på 10 mill kr frå Statsadvokaten i Nordland i sokalla føretaksstraff for eit aktlaust drap som skjedde i Afghanistan i 2011. Etter at forelegget er forkynt har FD ein månad på seg til å vurdera om departementet vil godta forelegget eller om saka skal gå til domstolane.

Det var i mai 2011 at ein norsk soldat tok ladegrep på ein granatkastar montert på eit pansra personellkjørety inne på eit militært norsk leirområde i Afghanistan, med det resultat at ein granat gjekk av inne i leiren.Splintar frå granaten drap ein sivilt tilsett afghansk røyrleggar og såra ein annan som var på arbeid inne i leiren. Statsadvokaten som saka vart overført til i Noreg kom til at soldaten som avfyra granaten inne i leirområdet ikkje var å lasta for hendinga etter norsk lov, og saka mot han vart henlagt då «intet straffbart forhold bevist», men at verksemda som hadde soldaten tilsett, Forsvarsdepartementet, var ansvarleg.

Sjølv om storleiken på forelegget i pengar er betydeleg, so vert aktlause drap korkje i Afghanistan eller Noreg til vanleg som kjent ikkje avgjort ved forelegg, men ved langt strengare straffereaksjonar.

 

Mathias Østby

STANS OKKUPASJONEN AV AFGHANISTAN!

Noreg førde ein rettferdig strid mot tysk okkupasjon 1940-45. Motstandsrørsla reiste parolen: Noreg for nordmenn! Orda var retta mot dei tyske okkupantane.

Seinare freista rasistane nytta parolen mot innvandrarar og nye landsmenn. Mange av desse rasistane hadde same ideologiske røter som dei som parolen var retta imot.

I dag fører afghanarar ein rettferdig strid mot NATO-okkupasjonen. Dei har fått nok av Vestens ”demokrati, kvinnefrigjering og marknadsliberalisme”. Dei har gjennomskoda talemåtane og veit at det er oljebaronane og våpenindustrien med NATO-USA (med halehenget Stoltenberg-Noreg) som dikterer på bakromma. No er det rett å seie: Afghanistan for afghanarar!

På same måten som vikingane fór på røvartokt etter gull og rikdom, er norske soldatar på oppdrag for å tryggja ressursane for Vestens rikaste, kapitaleigarane og dei hyklande bladsmørjarane og medienissane deira.

Me vonar afghanarane er sterke nok til å kasta desse leigeknektane på dør. Moskva-revisjonismen braut ryggen i kampane i dei afghanske fjella for meir enn 20 år sidan. Det britiske imperialistane og russiske tsartroppane greidde aldri å temja det frie afghanske fjellfolket. Alle progressive bør stå solidarisk med striden Afghanistan fører for nasjonal sjølvråderett og fridom frå okkupasjon og overherredøme. Vi må støtte dei demokratiske kreftene. Framtida til Afghanistan tilhøyrer ikkje quislingane.

Kategorier:Afghanistan