Arkiv

Archive for the ‘Kina’ Category

PST følger NATOs taktstokk

5. februar 2015 Legg igjen en kommentar

I PSTs nyeste «trusselvurdering», fremgår det at russisk og kinesisk etterretning er en alvorlig trussel mot Norge. Stemplingen av Russland er en naturlig oppfølging av den NATO-initierte generelle skjerpingen av tonen overfor Russland i kjølvannet av rivaliseringen rundt Ukraina og Øst-Europa ellers. Man kan merke seg at da det ble avslørt at USA gjennom ti år hadde drevet overvåking av norske borgere i Oslo, var det lite å høre fra PST om at dette var en trussel mot landet. De visste selvsagt om det, og gikk god for det…

Les om PSTs trusselvurdering her:
http://www.nrk.no/norge/pst-mener-russisk-etteretning-i-norge-er-en-alvorlig-trussel-1.12188869