Arkiv

Posts Tagged ‘overvåking’

Dei lyg oss opp i ansiktet

Av Steinar Eraker, Stopp NATO

VARDØRADAREN  OG ANTENNENE I SKOGEN VED HØNEFOSS – TO SIDER AV SAME SAK?
I skogen ved Eggemoen på Hønefoss har e-tenesta bygd opp ein av verdas mest avanserte lyttepostar. Dette melder NRK på sine nettsider 1. mars. Her samlar dei inn data frå telefonsamtalar og sosiale media. Overvakinga er offisielt er retta inn mot norske borgarar som samarbeider med utanlandske terroristar. Definisjonen på kven som blir rekna for terroristar og kva land det gjeld blir ikkje gitt.
Det som derimot er heilt sikkert er at dette kan vere i strid med norsk lov fordi det også involverer vanlege norske borgarar. Les mer…

PST følger NATOs taktstokk

5. februar 2015 Legg igjen en kommentar

I PSTs nyeste «trusselvurdering», fremgår det at russisk og kinesisk etterretning er en alvorlig trussel mot Norge. Stemplingen av Russland er en naturlig oppfølging av den NATO-initierte generelle skjerpingen av tonen overfor Russland i kjølvannet av rivaliseringen rundt Ukraina og Øst-Europa ellers. Man kan merke seg at da det ble avslørt at USA gjennom ti år hadde drevet overvåking av norske borgere i Oslo, var det lite å høre fra PST om at dette var en trussel mot landet. De visste selvsagt om det, og gikk god for det…

Les om PSTs trusselvurdering her:
http://www.nrk.no/norge/pst-mener-russisk-etteretning-i-norge-er-en-alvorlig-trussel-1.12188869