Arkiv

Posts Tagged ‘Norge’

En leder etter USAs hjerte

12. februar 2015 1 kommentar
Dagbladet.no 11. februar 2015.

Dagbladet.no 11. februar 2015.

Det er nå drøyt fire måneder siden tidligere statsminister Jens Stoltenberg overtok førervervet i angrepsalliansen NATO etter Anders Fogh Rasmussen. Nå får Stoltenberg skamros av USAs NATO-ambassadør Douglas Lute. -I sine første måneder har Stoltenberg vist at han er alt det vi ba om, sier Lute til Dagbladet.

Det er jo egentlig ikke overraskende, siden NATO er til først og fremst for å tjene amerikanske interesser. Men Stoltenberg imponerer tydeligvis i sin iver etter å slikke skoene til USA-imperialismen…

Artikkelen kan leses i sin helhet her:
http://goo.gl/21uHLg

Norsk opprusting av Island

11. november 2014 Legg igjen en kommentar

Vi har fått et nytt innlegg fra Kris Trondsen:

Det førte til politisk storm og vekte stor merksemd på Island når det i førre månaden vart kjent at Noreg på hausten 2013 hadde forsynt landet med 250 maskinpistolar.

Folket på Island er uvande med og har stor skepsis til væpne offentlege tenestemenn, og det har då og vore eit veldig uvanleg fenomen der.

Det vart skipa til ein demonstrasjon med eit par hundre deltakarar utanfor den islandske nasjonalforsamlinga Alltinget, og det vart oppretta eit Facebook-gruppe mot våpenleveransen som fekk 1000 fylgjarar. Og dette er betydelege tal i ein nasjon som består av 323 000 innbyggjarar.

Protestane var so kraftige og reaksjonen til folk var sovidt negativ at det nokre dagar var tale om ei regjeringskrise i landet. Betre vart ikkje dette då islandske regjeringsmedlem og politikarar sa at dei ikkje kjende til våpenleveringa frå Noreg i det heile. Island har ikkje eit ordinært militært forsvar, utanom landet si kystvakt. Den islandske kystvakta, som var mottakarar av våpenlasta frå Noreg, gjekk då ut og sa at dette var ei gåve frå det norske forsvaret. Dette kjende tydelegvis ikkje alle relevante delar av norske styresmakter som Utanriksdepartementet og Riksrevisjonen til, og Forsvaret så då at dette var eit ordinært våpensal. 250 maskinpistolar av typen Heckler & Kock MP5 skulle seljast til Island for 2500,- pr stk., men rekning var enno ikkje sendt frå Forsvaret grunna den økonomiske stoda på Island.

Det vart vidare kjent at den islandske kystvakta, som har 200 tilsette og er oppsatt med tre væpna oppsynsskip, tre helikopter og eit patruljefly, hadde levert 150 av desse maskinpistolane til det islandske politiet.

Det islandske politiet er ikkje væpna, med eit unnatak, den islandske beredskapstroppen Vikingasveitin. Denne spesialeininga er meire av ein militærstyrke enn av eit politi, og har kompetanse innan ymse antiterrortiltak og militære disiplinar som t d desarmering av bomber, bording av fly og skip,nærkamp,  etterretningsverksemd og livvaktteneste. Vikingasveitin er delt inn i fem lag, og har militær struktur og utdanning. Avdelinga vart oppretta i 1982, og vart trent opp av norske militære spesialstyrkar, Forsvarets Spesialkommando (FSK). Vikingasveitin har og seinare trent i lag med FSK, og med dei britiske spesialstyrkane i Special Air Service (SAS)

So vart det kjent av Noreg og hadde sendt maskinpistolar av same type tidlegare. 50 maskinpistolar vart og sendt til I land i 2011, og desse hadde det då heller ikkje vorte sendt rekning for. Samstundes hadde Noreg levert 10 middels tunge maskingevær av type MG3 til Island, som visstnok skulle nyttast til forsvar av Keflavik lufthamn.

Noreg og Island har eit formelt forsvarssamarbeid gjennom Nato, og islandske statsborgarar kan etter søknad avtena verneplikt i Det norske forsvaret. Eit mindre antal islendingar har då og visstnok gjennomført dette. So Noreg tek sitt NATO-medlemskap på alvor…..

Kategorier:Militarisering, NATO Stikkord: , , ,

Arne Strand overrasker

21. september 2014 Kommentarer av

Den tidligere Arbeiderpartitoppen Arne Strand er i Dagsavisen 20. september 2014 usedvanlig kritisk til ham å være og påpeker det faktum at Norge i løpet av de siste 20 åra har blitt en krigsnasjon og det uten demokratisk debatt om endringen.

«Overgangen fra å være en tidligere fredsnasjon til det vi kan kalle en krigsnasjon, har skjedd uten bred politisk debatt i befolkningen, i de politiske partiene og på Stortinget.»

Les mer…

Norges frivillige bidrag

4. september 2014 Legg igjen en kommentar

Terroralliansen NATO hadde i dag stormøte i Newport, Wales. Der ble selvsagt en av NATO siste erobringer, Ukraina, diskutert.

Ifølge NATOS avtroppende leder Anders Fogh Rasmussen er det opp til hvert enkelt NATO-land om de vil gi våpen til Ukraina.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Opp-til-de-enkelte-land-om-de-vil-levere-vapen-til-Ukraina-7692970.html

Hvorvidt denne valgfriheten er reell eller ei vites ikke. Men uansett er det godt å vite at Norge stiller opp for NATOS vasallregjering i Ukraina ved å sende nesten 200 soldater fra Telemark bataljon til en øvelse i de baltiske landene, og dessuten gi over halvannen million kroner til omskolering av militært personell i Ukraina.
http://www.nrk.no/verden/nato-bidrag-vekker-reaksjoner-1.11915201

Vi bøyer oss i støvet…

Norge, NATO og Afghanistan

Etter 12 års okkupasjon og krig er det klart at NATOs krigstokt i Afghanistan har slått fullstendig feil. Nå har det kommet ut at Norge har vært vertsland for «fredssamtaler» mellom Hamid Karzais marionetteregime og Taliban.

 

Les mer om dette i denne artikkelen fra KPml:

http://kpml.no/kpml/meininger/106-imperialisme-og-krig/487-taliban-og-norsk-hykleri

 

Norge inn i Mali likevel…

Så skjedde det som vi ventet på: Norge sender likevel soldater til Mali. Dette står å lese på NRKs nettsider:
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.11060342

Vi skal ikke lenger tilbake enn til februar før vi finner regjeringens erklæring om at de IKKE skulle sende soldater til det afrikanske landet:
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10908929

 

I februar var ett av argumentene imot å sende soldater til Mali at man da trente opp en av partene i en borgerkrig. SVs Snorre Valen sa da at den maliske regjeringen manglet legitimitet. Men nå skal blant annet norske polititjenestemenn drive opplæring i landet. Da hjelper man jo Malis regjering, som man jo har sagt mangler legitimitet.

Men nå er Snorre Valen udelt positiv, for nå er det FN, og ikke EU, som angivelig er ansvarlig for operasjonen…

Og krigsminister Strøm-Erichsens begrunnelse for å sende styrker til Mali er jo den samme gamle: Kamp mot terrorisme…

Norge klar for krig

6. desember 2012 Legg igjen en kommentar

NATO sier nå ja til utplassering av Patriot-missiler på grensen mellom Tyrkia og Syria. Dette er etter sigende for å «beskytte» Tyrkia mot Syria. At Syria aldri har angrepet Tyrkia er det ingen som enser. Det landet noen raketter fra Syria på tyrkisk side av grensen, men de kan være avfyrt av «opprørerne» – altså al Qaida som kjemper med vestlig støtte. Det kan også  være den syriske hærens raketter som har kommet på avveie i kampen mellom hæren og «opprørerne». Syria har ingen interesse av å angripe Tyrkia nå. Derimot har Tyrkia angrepet Syria! Og Tyrkia har hele NATO og Vesten i ryggen, Norge inkludert. Utenriksminister Espen Barth Eide har tidligere forsikret om at Norge ikke vil delta i noen krig mot Syria. Nå har han, som ventet, gjort helomvending og stiller seg helhjertet bak vedtaket om å utplassere Patriot-missilene. NATO og Tyrkia forbereder krig, og lydige Norge hiver seg på…