Arkiv

Archive for the ‘Syria’ Category

KrigshisserenTony Blair gjør seg til talsmann for nok en krig i Irak

Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair mener Den islamske staten ikke kan slås uten vestlige bakkestyrker i Irak og Syria.

Han hisset på seg store deler av befolkningen i Storbritannia da han gikk i ledtog med USAs George W. Bush om deltakelse i Irak-krigen i 2003. Nå melder Tony Blair seg igjen på debatten om internasjonal krigføring i Irak. I tillegg ønsker Blair nå også krigsdeltakelse fra Vesten på syrisk territorium.

– Med mindre man er innstilt på å bekjempe disse folkene på bakken, kan man klare å holde dem nede, men ikke å slå dem, sier Blair i et intervju med BBC. Les mer…

Det enkleste er ikke bomber

Norge er på vei inn i en ny krig. Det er den femte krigen siden 1999.

«Norge og norske parlamentarikere synes å ha en nesegrus og ukritisk beundring for alt som kommer fra NATO og USA. Derfor er det et godt politisk tegn at SV nå synes å bryte ut av den hellige utenrikspolitiske krigsboblen. Norge trenger mer debatt om krig, NATO og våpenindustri,» skriver Erling Borgen i Dagsavisen.
Klikk her for å lese hele innlegget

Planlagt «konstruktivt kaos»

Denne artikkelen avviser myten om at det som skjer i Irak er en følge av en «feilslått» politikk fra USA og Vesten sin side. Destabiliseringa av Irak ble planlagt for lenge siden som del av det angloamerikanske og israelske «militære veikartet».

US-sponsored terrorism in Iraq and “Constructive Chaos” in the Middle East

Today we are clearly witnessing the balkanization of Iraq with the help of the favorite imperial tool, namely armed militias, referred to as pro-democracy opposition or terrorists depending on the context and the role they have to play in the collective psyche.

Isil rykker fram, men hvem står bak dem?

Isil rykker fram, men hvem står bak dem?

Sannheten om opprøret i Syria lekker ut i vestlig presse

10. januar 2014 meldte AFP om 500 drepte i kamper mellom Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) og andre opprørere i Syria. Vestlige media klarer ikke lenger å overse de mange trefningene og demonstrasjonene mot ISIS som er illustrert på kartet. Men dette er bare en liten del av konfliktbildet mellom ulike opprørsgrupper i Syria. I likhet med innbyggerne i andre vestlige land har nordmenn fått et skjebnesvangert skjevt bilde av konflikten i Syria helt fra opprøret startet. Mesteparten av informasjonen kom bare fra en part og det ble framstilt som en konflikt med kun to parter. For å dekke over sine synder opptrer nå vestlige journalister som om det er en ny dimensjon at det er konflikter mellom ulike opprørsgrupper i Syria. Sannheten er at den væpnede konflikten var støttet av Saudi-Arabia, Qatar og Kuwait helt fra starten. Demokratiaktivistene i de større byene og med utspring fra intellektuelle miljøer har vært journalistenes yndlinger. Når disse nå blir skutt ned av al-Qa`ida er det på tide å analysere hva som skjedde i stammeområdene og landsbyene da borgerkrigen startet. Det er også på tide at landene som har støttet opprørerne med våpen og direkte militær støtte nå blir stilt til ansvar for det de har bidratt til og fortsatt bidrar til. Nøyaktige tapstall er ikke kjent, men det dreier seg om minst 115 000 i følge «Syrian Observatory for Human rights», av disse over en tredjedel sivile. Tragedine utspiller seg også i de mange leirene som flere millioner flyktninger har rømt til. I dag som ved konfliktens utspring er det eneste riktige å stanse enhver leveranse av våpen og andre militære ressurser til Syria.

Trefninger og demonstrasjoner mot ISIS 03.01.14

Trefninger og demonstrasjoner mot ISIS 03.01.14

Kategorier:Syria

Straffeansvar – for noen…

19. november 2013 Legg igjen en kommentar

Det meldes at KRIPOS jobber med å spore opp utenlandske krigsforbrytere i Norge. De som skal ha begått overgrep mot sivilbefolkningen i et konfliktområde skal ikke føle seg trygge i Norge, sies det. Men dette gjelder nok kun folk fra regimer og organisasjoner NATO og Norge ikke er alliert med, for eksempel det syriske regimet. Afghanere som har hjulpet NATO og Karzai mot sitt eget hjemland får som kjent asyl (og straffefrihet) i Norge.

Dessuten har våre egne soldater som har begått mord i Libya og Afghanistan, for ikke å snakke om krigsministre som Grete Faremo og Anne-Grete Strøm-Erichsen, ikke fått noen juridisk oppmerksomhet rettet mot seg så langt…

Hva vil være beste retning for Syria nå?

Stadig ser det ut til at det hersker stor forvirring omkring hva som er stridens kjerne i Syria. Mange går seg vill i detaljene og alle de ulike interessene som strides. Men det er også nok av dem som forsøker å forenkle problemstillingen. Bjørn Olav Utvik er en av dem og skrev i et innlegg i Klassekampen 17 oktober «uansett ulike aktører og mange motsetninger i kampen mot regimet…. står det likevel fast at det dreier seg om en kamp for å styrte et bestialsk diktatur som har hersket med hard hånd i over førti år». Elisabeth Reehorst tok 19. oktober kraftig til motmæle mot denne framstillingen ved å trekke fram konkrete eksempler på hvordan de mer eller mindre utenlandske omlag 12 000 jihadistene utgjør et skerkkvelde for sivilbefolkningen.

Reehorst skriver at kampen i Syria i dag handler om statens eksistens. Først når den er sikret kan kampen om å utvikle demokrati begynne igjen på en fredelig måte.

Mer presis enn det Reehorst er her kan det knapt bli. I Syria så vel som i Irak og Afghanistan må de utenlandske interessene først og fremst fjernes fra landet. Enten det er jihadister eller infiltratører fra Kuwait, Saudi-Arabia, Qatar eller agenter fra Vesten bidrar de til å nøre opp under alle mulige konflikter for selv å kunne få kontroll. De må ut av Syria. Så kan en våpenhvile etableres. Da først kan det langsomme strevet for å bygge en fri og demokratisk velferdsstat begynne.

Elisabeth Reehorst

Elisabeth Reehorst

Russland og USA må ta destruksjonsansvar

En gledelig utvikling i Syria-spørsmålet er avtalen om destruering av kjemiske våpen.  Dersom dette tiltaket utsetter eller hindrer bombing av Syria, er det et viktig bidrag til freden.

Derimot er det en annen  sak hvem som skal ta ansvar for destruksjonen av kjemikaliene. Her må produsentlandet Russland ta ansvar, men også avtalepartneren USA må bidra. Disse landene har også kompetanse på destruksjon av slike våpen. USA har både mobile destruksjonsanlegg og avansert utstyr i Nevada-ørkenen. Russland har anlegg i Sibir. USA og Russland burde dessuten ødelegge sine egne kjemiske våpen i samme slengen.  Norge bør derimot ikke blandes inn og bli kasteball i dette stormaktsspillet.

Sterk kritikk av USA’s krigsplaner

9. september 2013 Legg igjen en kommentar

Anbefaler en titt på hvordan kritikk av USA sine krigsplaner kan formuleres fra et amerikansk ståsted:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T4WQ4o9qdJg#t=205

Kategorier:Syria, USA-imperialisme

Krigstrommene gjaller igjen

Forut for invasjonen i Irak i 2003 løy Collin Powell for en hel verden om at regimet i Irak brukte «masseødeleggelsesvåpen». Nå gjentar historien seg som en ny tragedie. Hans etterfølger utenriksminister John Kerry påstår at det syriske regimet har brukt kjemiske våpen. Det er ingen grunn til å tro at Kerry er nærmere sannheten enn Powell. Assad er sikkert skruppelløs, men han er ingen idiot. President Obama har tidligere erklært at «grensa» går ved bruk av kjemiske stridsmidler. Syria og president Bashir al Assad er derfor den som har aller minst interesse av å ta i bruk kjemiske våpen i disse tider, særlig mens FN-inspektørene står i landet.

Russland hevder at de har levert bevismateriale til FN som viser at opposisjonsgruppene har brukt kjemiske våpen. Dette er i tråd med det FN-observatører tidligere har sagt.

Ved å fabrikkere «bevis» som skal vise at det er Assad-regimet og ikke Natos opprørsbander som har brukt gass, lager man et ferdig påskudd for direkte militære angrep. Storbritannia sier at de kan komme til å handle uavhengig av hva Sikkerhetsrådet i FN måtte mene; av omsorg for sivilbefolkningen.  Det er den samme sivilbefolkningen som daglig terroriseres av utenlandske jihadister og opprørere forsynt med våpen fra Vesten, Qatar og Saudi-Arabia.

 

Utenriksminister Kerry klar for krig

Alt er som en reprise på opptakten til det kriminelle krigstoktet mot Irak for ti år siden: Fabrikkerte bevis om masseødeleggelsesvåpen, åpen krenkelse av FN-systemet og av folkeretten.

Krigsmotstandere bør holde seg i beredskap og utnytte valgkampen til å stille de norske krigspartiene til veggs. 

Nei til Nato-krig mot Syria!

Kategorier:Syria, USA-imperialisme

NRK: Leiesoldater i Syria er snille badeengler

4. august 2013 1 kommentar

Frilansjournalisten, filmskaperen og konvertitten Pål Refsdal har tilbrakt seks uker sammen med utenlandske «opprørere» i Syria. Ifølge Refsdal er disse leiesoldatene «veldig snille og empatiske», de deler maten sin og liker å plaske som smågutter i svømmebassenget.

NRK videreformidler inntrykket av de jihadistiske sjarmtrollene uten et eneste kritisk spørsmål …
– Opprørerne ble forvandlet til smågutter

Kategorier:Syria Stikkord: , ,