Arkiv

Archive for the ‘Antikrig’ Category

Vellykket 8. mai-arrangement i Bergen

Det ble en vellykket markering av 8. mai i Bergen. Det var gode appeller ved Torstein Dahle (Rødt), Ståle Olsen, Alexander Sørnes (NKP) og Isabell Dahl (Stopp NATO).

De forskjellige appellantene kastet lys over forskjellige sider av norsk militarisme. Torstein Dahle snakket om hvordan frigjøringsdagen er blitt kapret av styresmaktene, mens Ståle Olsen pekte på hvordan den norske stat holder «den evige krigen» i gang. Alexander Sørnes løftet frem de «glemte veteranene», nemlig de som dro til Spania for å kjempe mot fascismen på 1930-tallet, og som ble fengslet da de kom hjem igjen. Isabell Dahl snakket om Norges forskjellige krigstokter de senere årene og hvilke enorme lidelser de har forårsaket.

Artisten Decaf åpnet og avrundet arrangementet. Les mer…

5 ting ikkje alle veit om krigsnasjonen Noreg

Av Ivar Jørdre

I høve 8. mai-markeringa i Bergen (som vil ta Frigjeringsdagen attende)er det truleg på sin plass å minne alle om kva Noreg driv på med i den verkelege verda, under sitt (ikkje lenger så vellukka) skalkeskjul som «fredsnasjon». I eit land der styresmaktene prøver å kapre Frigjeringsdagen og gjera han om til ein «veterandag», der ein skal heidre absolutt alle som har delteke i krigføring for Noreg, kjem Frigjeringsdagen 8. mai 1945 i skuggen. Dette er skammeleg! Nyare tids imperialistiske krigar der norske soldatar har delteke skal altså sidestillast med dei som frigjorde Noreg frå nazismen og fascismen. Les mer…

Stopp NATO stiftet!

Lørdag 9. april 2016 ble Stopp NATO stiftet som medlemsorganisasjon. Stiftelsesmøtet foregikk på Litteraturhuset i Bergen.

Det ble vedtatt følgende formålsparagraf:
Stopp NATO er en medlemsorganisasjon som vil ha slutt på NATOs herjinger og krigshissing og jobber for å få Norge ut av NATO.

Dessuten ble det valgt et landsstyre og nedsatt vedtekter.

Les mer…

Kategorier:Antikrig, Arrangementer, Om oss Stikkord: ,

‘Samtale’ mellom krigshissere på Litteraturhuset

Lévy fikk breie seg i NRK Urix i et langt og helt ukritisk intervju 11.11.

Bernhard Henry-Lévy fikk breie seg i NRK Urix i et langt og ukritisk intervju 11.11.

Bernhard Henri-Lévy er den ultrareaksjonære franske milliardæren og filosofen som personlig ringte president Sarkozy og ba ham bombe Libya.

Krigshisseren Lévy ivrer nå for at Vesten skal invadere Syria og pumpe våpen inn i Ukraina. Denne figuren fant utenriksminister Børge Brende det passende å møte til «samtale» på Litteraturhuset i Oslo 11. november.

Møtearrangør var Det norsk-ukrainske handelskammeret.

En håndfull fredelige aktivister fra Stopp NATO delte ut løpesedler utenfor møtelokalet. Dette ble for skummelt for de utkommanderte politifolkene, og aktivistene ble forvist til fortauet på motsatt side av Wergelandsveien.

Medan dei snakkar om fred, førebur dei krig

20. oktober 2015 Legg igjen en kommentar

Dette innlegget er skrevet av Steinar Eraker og har stått på trykk i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Friheten.

NATO-møtet i Stavanger, 9 – 12 oktober, bør nok ikkje gå upåakta hen.
Her blei det strødd sand over dei vedtaka som alt er gjort om opprustning av Europa.
Og sidan ein delegasjon frå Ukraina (som ikkje er medlem av NATO) var tilstades blei støtta til den høgreorienterte regjeringa i Kiev ytterleg styrka.
Verda blir nok ikkje ein tryggare plass etter dette møtet. Posisjonane blir flytta lenger aust og Russland utpeika som den store fienden.
Vi er tilbake i den kalde krigens kontekst. Nå er det slik at moderne krigar blir legitimert av humanitære hensyn. Og difor kan det vere vanskeleg å avsløre og stå imot presset frå NATO, USA og politiske maktorgan.
Erfaringane frå Afghanistan, Libya og Midt Østen viser at vestleg militær innblanding ikkje fører til fred og tryggleik for sivilbefolkninga.
I tillegg har NATO førstebruk av atomvåpen som sin fremste strategi. Å vere medlem av NATO aukar faren for at Norge blir dratt inn i ein angrepskrig. NATO er ikkje lenger ein forsvarsallianse, men verdas mest aggressive militærmakt.
Idag ser vi at alliansen trappar opp konflikta med Russland og fleire land har signalisert at dei vil engasjere seg i krigar og konfliktar.
Kampen mot NATO er meir enn nokon gong aktuell nå som Jens Stoltenberg er generalsekretær i alliansen.

Fredsfestival i Aarhus med fokus på Norden

Norden var tidligere kjent for fred og forbrødring. Har vi nå blitt krigførende i stedet?

Fredsfestival i Aarhus 2015Fredsfestivalen Aarhus den 4. oktober tar for seg et høyaktuelt tema – hvordan de nordiske landa blir ombygd og forvandlet til kampklare brikker i NATOs strategi for fortsatt krig.

Her får man en enestående mulighet til å høre innledere fra Island, Sverige, Grønland, Norge og Danmark.

Les mer…

Ta attende 8. mai – Norske styresmakter sitt misbruk av frigjeringsdagen

Et innlegg om 8. mai av Ivar Jørdre:

8. mai er ein viktig dag for mange i Noreg. Framleis er det mange som har opplevd frigjeringsdagen sitt jubelbrus og som vil feire han for det han er. Nemleg, den endelege slutten på ein tragisk og utmattande 5 år lang krig. Endeleg var Noreg, og Europa elles, fri frå nazistisk okkupasjon. Kva som hende etterpå med opprustning, kald krig, NATO og Warsawa-pakta, USA-kapitalisme og alt det der, er ei anna sak. Det skal ikkje øydelegge det faktum at 8. mai var fridomen sin dag, med opptimisme og håp om ei anna tid, fri frå krig, undertrykking og svolt. Som me veit er dei 70 år etter krigen sin slutt full av menneskelege tragediar; folkemord, krigar, invasjonar, imperialisme og svolt. Berre det at mesteparten av dette hendte ikkje i Europa, men mest i den sørlege delen av verda. OG, må det presiserast: Mykje av det er forårsaka av vår del av verda, EUropa, med veldig god hjelp av den “store” alierte!

Difor er det ekstra ille at denne dagen 8. mai, så viktig for så mange, i seinare tid vert brukt av m.a. norske styresmakter til også å markera hyllest til “veteranar” som har tenestegjort i våre “moderne” krigar, som den i Afghanistan. Noko som er fullstendig misbruk av 8. mai. Denne samanrotinga av innhaldet er nok ikkje tilfeldig. Ved å bruke 8. mai til å legitimera norsk deltaking i svært tvilsome krigar sett reint folkerettsleg og konvensjonar for når ein skal gå til krig, gjev ein signalet om at “me i Vesten” har juridisk og moralsk rett til å gripe inn kor det måtte trengast. Utan skjemsel har då styresmakter og den politiske og militære eliten fortalt sitt folk at “me” heidrar dei som har gått i “vår” teneste som soldatar og utført det riktige oppdraget. Dei prøver å manipulera oss med det rette! Om ein ser meir nøye etter, så ser ein eit prosjekt som har moderne imperialisme opp etter halsen. Frå Jugoslavia-krigen på 1990-talet til Afghanistan, Irak, Libya, Syria og no Jemen, ser ein mønsteret, om ein ser godt etter som sagt. DET er vestleg interesser som står på spel. Og er det noko som ikkje stemmer i det spelet, den globale kapitalsimen sitt spel, ja, så må “me” ordne opp. Antan det er å disiplinera dei jugoslaviske “delene” inn i den kapitalistiske folden, då spesielt Serbia, geopolitiske og resursaktige grunnar for Afghanistan og Irak, eller øydelegge statar som Libya, Syria og Jemen. “Me” vert kvitt nokon “me” ikkje likar og kan deretter kalle dei for “failed states”. Dette er “me” alså med på å rote saman i 8. mai!

Nytt av året er att “me” som land offisielt ikkje skal vera representert i Moskva under russarane si markering av frigjeringa 9. mai. Sjølvsagt er den nye kalde krigen som kan vera i emning og konflikta i Ukraina og Krim-problemet noko som må sausast inn i markeringa av slutten på 2. verdskrig. Dette er nok eit døme på Vesten og Noreg sitt hovmod og grenselause arroganse. Skal “me” då plutseleg ikkje anarkjenne den sovjetiske hær si frigjering av Nord-Noreg, og det på sjølvaste 70-årsmarkeringa? Kor nærsynt går det an å verte? OG, kunnskapen om at Den raude arme til sjuande og sist var den avgjerande faktor for avslutninga av 2. verdskrig, både i Europa og i Noreg, skal det også leggast på “is”, den nye kalde krigen sin is? Det er noko traurikt og “typisk norsk å vera arrogant” ved dei norske styreskmakter si haldning. Kva for naboskap er det når ein ikkje skil skiten frå kanelen? Blandar saman 2. verdskrigen sin slutt med dagens konflikt i Ukraina.

Med andre ord: TA ATTENDE DET VERKELEGE INNHALDET OG DEN VERKELEGE DAGEN, 8. MAI! Ikkje la borgarlege krefter i vårt land få definera ein dag som tyder så mykje for mange med det viktige bodskap om frigjering. Noko mange folk i sør skulle kunne gjere også – frigjering frå imperialismen sitt domene!

Vellykket markering av Frigjøringsdagen i Bergen

8. mai-markeringen hadde godt oppmøte.

8. mai-markeringen hadde godt oppmøte.

8. mai-komiteen i Bergen arrangerte for andre år på rad en alternativ markering av Frigjøringsdagen. Markeringen var en

motvekt til det offisielle Norges sammenblanding av frigjøringsdag og veterandag, som knytter feiringen av frigjøring

sammen med Norges angrepskriger i senere år, blant annet bombingen av Libya. Blant appellantene var Terje Valen (Rødt), Alexander Sørnes (NKP) og Henrik Hjelle (Stopp NATO).

Les mer…

– Ufred i vår tid

Knut Nærum har skrevet en helgekommentar i Dagbladet under tittelen «Ufred i vår tid». Når Frigjøringsdagen 8. mai kan gjøres om til  Firgjørings- og Veterandag, hvorfor kan ikke 17. mai bli til Grunnlovs- og Tjæresandprosjektdagen? Slik kunne Statoils tjøresandprosjekt i Canada få mer positiv omtale, harselerer Nærum. Et av de morsomste forslagene er Kristihimmelfart- og kommunesammenslåingsdagen! Les hele kommentaren på: Dagbladet

 

Vellykket debattmøte på Litteraturhuset

annonsetekstStopp Nato arrangerte et vellykket debattmøte på Litteraturhuset søndag 12. april.

Dagbjørn Skipnes var en av innlederne.

Dagbjørn Skipnes var en av innlederne. Møteleder og talsperson for Stopp NATO, Kim Kopperud, sittende ved dirigentbordet.

Gode og spennende innledninger resulterte i en god og engasjert debatt fra salen. Flere deltakere meldte sin interesse for å aktivisere seg videre i antikrigsarbeidet.

Svaret på møtetittelen «Er NATO blitt snillere under Stoltenbergs ledelse?» var, ikke overraskende, et klart nei. Gjennomgangen av NATOs utvikling de siste seksti åra viser at det har gått fra vondt til verre. Krigsretorikken og militariseringa har tiltatt kraftig etter at Stoltenberg flytta til Brussel. Og norske polikere og mainstream-medier gjør sin del av jobben ved å piske opp russerfrykt og krigspropaganda.

Sluttappellen på møtet oppsummerte det slik:

Motstanden mot krig og norsk NATO-medlemskap er på et historisk bunnivå. Det finnes ikke lenger noen opposisjon på Stortinget mot den politikken som gjennom medlemskapet i NATO gjør Norge til en krigerstat.

Vi er i startgropa nå. Vi er bare en liten aksjonsgruppe som håper på å få dratt i gang noe. Vi ønsker oss flere folk, flere aktive folk, flere folk som bidrar og blir med å utvikle og styre en ny norsk bevegelse mot krig og militarisme.

Vi trenger flere folk for å stoppe NATO! Bli med og bli aktiv!